Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid

De wet betreffende de rechten van vrijwilligers verplicht organisaties om vanaf 01/01/2007 een verzekering BA af te sluiten voor de organisatie en haar vrijwilligers.

De informatieplicht

De informatienota (of overeenkomst) is belangrijker dan ze lijkt, want het is aan de organisatie om te bewijzen dat ze de informatieplicht naar behoren heeft nageleefd.

Kostenvergoeding vrijwilligers

Vrijwilligers kunnen nooit voor hun prestaties betaald worden maar de kosten die ze maken "mogen" wel vergoed worden mits de spelregels gerespecteerd worden.

Aansprakelijkheid bestuurders

Het algemeen principe is dat bestuurders van een vzw bij de uitoefening van hun mandaat enkel de vzw verbinden en niet persoonlijk aansprakelijk zijn.

Wetteksten

De letter van de wet en het decreet: hier vind je snelle links.

Vlaams Decreet Vrijwilligerswerk

Het decreet is van van toepassing op de erkende organisaties voor autonoom vrijwilligerswerk en de organisaties met ingebouwd vrijwilligerswerk in de sector Welzijn, Gezondheid en Gezin.

Aansprakelijkheid bestuurders

Het algemeen principe is dat bestuurders van een vzw bij de uitoefening van hun mandaat enkel de vzw verbinden en niet persoonlijk aansprakelijk zijn.

Gratis verzekering voor vrijwilligers

Een aanbod van de Vlaamse Provincies en het Brussels Hoofstedelijk Gewest, gefinancierd door de Nationale Loterij.

Modeldocumenten: organisatienota

Ben je op zoek naar een voorbeeld om zelf een sluitende organisatienota op te stellen? Dan vind je hier een bruikbaar modeldocument om te downloaden.

Stel ons een vraag

Heb je een vraag i.v.m. de vrijwilligerswetgeving waarvoor je op deze site geen antwoord vindt, ook niet als je hierboven een trefwoord invult? Stel ze ons. Wij proberen je zo snel mogelijk verder te helpen.

Met dank aan Ga naar de site van de Koning Boudewijn Stichting Ga naar de site van de Telenet Foundation Ga naar de site van de Vlaamse Gemeenschap Ga naar de site van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
Ga naar de site van de Provincie Antwerpen Ga naar de site van Het Punt Ga naar de site van de Provincie Limburg Ga naar de site van de Provincie Provincie Oost-Vlaanderen Ga naar de site van de Provincie Vlaams-Brabant Ga naar de site van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk Ga naar de site van de Provincie West-Vlaanderen